Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Không có dự đoán về thu nhập, lời hứa hoặc tuyên bố

Bạn công nhận và đồng ý rằng chúng tôi không có bất kỳ tác động, bảo đảm, hứa hẹn, đề xuất, dự đoán, tuyên bố hoặc đảm bảo nào đối với bạn về triển vọng hoặc thu nhập trong tương lai, hoặc rằng bạn sẽ kiếm được bất kỳ khoản tiền nào, liên quan đến việc bạn mua các sản phẩm của GoMillions và Trần Đức Trung, và rằng chúng tôi đã không cho phép bất kỳ dự báo, lời hứa hoặc đại diện nào như vậy bởi những người khác.

Mọi thu nhập hoặc báo cáo thu nhập, hoặc mọi ví dụ về báo cáo hoặc thu nhập, chỉ là những ước tính về những gì chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể kiếm được. Không có gì đảm bảo bạn sẽ làm tốt như đã nêu trong bất kỳ ví dụ nào. Nếu bạn dựa vào bất kỳ số liệu nào được cung cấp, bạn phải chấp nhận toàn bộ rủi ro khi làm không tốt như thông tin được cung cấp. Điều này áp dụng cho dù các ví dụ về báo cáo hoặc thu nhập có bản chất là tiền hay liên quan đến các khoản tín dụng quảng cáo có thể kiếm được (cho dù các khoản tín dụng đó có thể chuyển đổi thành tiền mặt hay không).

Không có gì đảm bảo rằng mọi thành công trước đây hoặc kết quả trong quá khứ về báo cáo hoặc thu nhập sẽ được áp dụng, cũng như không thể sử dụng bất kỳ thành công nào trước đó, làm dấu hiệu cho thành công hoặc kết quả trong tương lai của bạn từ bất kỳ thông tin, nội dung hoặc chiến lược nào.

(i) Thành công của bạn trong việc sử dụng thông tin hoặc chiến lược được cung cấp tại http://gomillions.vn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chúng tôi không có cách nào để biết bạn sẽ làm tốt như thế nào, vì chúng tôi không biết bạn, nền tảng của bạn, đạo đức làm việc của bạn, sự cống hiến của bạn, động lực của bạn, mong muốn của bạn hoặc các kỹ năng hoặc phương pháp kinh doanh của bạn. Do đó, chúng tôi không đảm bảo hoặc ngụ ý rằng bạn sẽ trở nên giàu có, bạn cũng sẽ làm được điều đó hoặc bạn sẽ có bất kỳ khoản thu nhập nào.

Các doanh nghiệp Internet và thu nhập có được từ đó có những rủi ro không xác định và không phù hợp với tất cả mọi người. Bạn không được dựa vào bất kỳ thông tin nào được trình bày trên trang web hoặc do chúng tôi cung cấp, trừ khi bạn làm như vậy với kiến thức và hiểu biết rằng bạn có thể bị thiệt hại đáng kể .

(ii) Sự siêng năng thích hợp. Bạn nên thực hiện thẩm định của riêng mình khi đưa ra các quyết định kinh doanh và nên thận trọng và tìm kiếm lời khuyên của các chuyên gia có trình độ. Bạn nên kiểm tra với kế toán, luật sư hoặc cố vấn chuyên nghiệp của mình trước khi thực hiện điều này hoặc bất kỳ thông tin nào. Bạn không được coi bất kỳ ví dụ, tài liệu hoặc nội dung nào khác trên trang web hoặc do chúng tôi cung cấp là tương đương với lời khuyên chuyên nghiệp. Không có gì có trên trang web hoặc trong các tài liệu có sẵn để bán hoặc tải xuống trên trang web cung cấp lời khuyên chuyên nghiệp theo bất kỳ cách nào. Bạn nên tham khảo ý kiến của kế toán, luật sư hoặc cố vấn chuyên nghiệp của riêng mình nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn sử dụng bất kỳ liên kết, thông tin hoặc cơ hội nào có trong trang web hoặc trong bất kỳ thông tin nào do chủ sở hữu trang này tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào.

(iii) Giá mua. Mặc dù chúng tôi tin rằng giá cả chúng tôi bán là hợp lý với giá trị mà bạn nhận được, và bạn hiểu và đồng ý rằng với giá mua các sản phẩm của GoMillions. Giá này không liên quan đến các tiêu chuẩn khách quan